Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Studerende

Brande Åcenter er med til at uddanne fremtidens medarbejdere. Det giver samtidig inspiration og ny energi til os som arbejdsplads.

Vi er godkendt til at modtage pædagogstuderende og elever fra sosu-uddannelserne.

Vi modtager to gange årligt pædagogstuderende fra Ikast Seminarium og vi modtager løbende SSA- og SSH elever, samt Pædagogisk Assistent elever fra Social og Sundhedsskolen i Herning.

Vi har uddannede vejledere, indenfor de 3 faggrupper.
  

 

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk