Gå til hovedindhold

Ny medarbejder

Du kan være ny medarbejder på Brande Åcenter, hvis du har;

 • Refleksion som et naturligt arbejdsredskab
 • Lyst, energi og ideer til at gøre livet for vores borgere udviklende og indholdsrig med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og ressourcer
 • En anerkendende tilgang til andre mennesker
 • Empati for den enkelte borger og dennes netværk
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt felt, hvor pædagogik og omsorg går hånd i hånd
 • Forståelse for at se / fejre de små succeser
 • En psykisk robusthed
 • Og kan forholde dig til Ikast-Brande Kommunes værdigrundlag: dialog - tillid - ansvarlighed
 • Kørekort

Så tilbyder vi:

 • Kollegaer med engagement, vilje og gejst
 • Kontinuerlig supervision og faglig udvikling
 • Fantastiske fysiske rammer

Arbejdstider:

Pædagogisk- og sundhedsfaglige medarbejdere arbejder på skiftende dag og aftenvagter samt har weekendvagter hver anden weekend. Derudover er der faste nattevagter,

Administrativt og teknisk personale arbejder som udgangspunkt i dagtimerne.