Gå til hovedindhold

Medarbejdere

Alt i alt er der ca. 105 fastansatte medarbejder på Brande Åcenter. Medarbejderne arbejder tværfagligt og består af faggrupperne pædagogiske medarbejdere, sundhedsfaglige medarbejdere, sygeplejerske, ergoterapeuter, omsorgsmedhjælpere, samt teknisk og administrative medarbejdere.

På Brande Åcenter tager vi afsæt i borgernes potentialer og ressourcer. Vi arbejder derfor ud fra kerneopgaven: ”Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale”.

Vores pædagogfaglige tilgange er:

  • Neuropædagogik
  • Sanseintegration
  • Strukturpædagogik
  • KRAP

Som pædagogisk medarbejder er du med i en spændende proces, hvor vi har øget fokus på at udvikle pædagogfagligheden med nye tiltag.

Som social- og sundhedsassistent varetager du medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning.

Som ergoterapeut skal du være igangsættende, rådgivende og vejledende i forhold til personlige hjælpemidler og arbejdsmiljøhjælpemidler.

Vi arbejder i teams, derved sikrer vi rum til faglig udvikling gennem sparring og refleksion. Vi arbejder ca. 50/50 dag- og aftenvagter og har fri hver 2. weekend.

 

 

 

Vi har ansat en sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for medicin samt bl.a. vejledning og undervisning af øvrige medarbejdere i borgernes sundhedsfremmende og eventuelle plejebehov.

I administrationen varetages alt det administrative og opgaverne omkring økonomi. De mere praktiske opgaver i bygningerne og udendørs varetages af vores pedel og pedelmedhjælper.

Vi har en serviceassistent ansat, som sørger for rengøring i vores fælles arealer, derudover har vi rengøringsfirma til at rengøre borgernes lejligheder mv.