Gå til hovedindhold

Pårørenderådet

Brande Åcenter har et Pårørenderåd, hvor det tilstræbes, at der vælges en repræsentant fra hver enhed – de 4 huse og fra Aflastningen.

I pårørenderådet deltager også Centerlederen af Brande Åcenter, samt en medarbejderrepræsentant. Der er valg til Pårørenderådet hvert år og de valgte sidder for en toårig periode.

Pårørenderådets medlemmer

Formand:

 • Louise Nøbbe - valgt for perioden 2018 - 2020

tlf.nr. 21 66 71 74 mail: louisenoebbe@hotmail.com

 • Inge-Lise Pilgaard - valgt for perioden 2018 - 2020

tlf.nr. 30 31 92 90 mail: mmm_pilgaard@hotmail.com

 • Edina Pekic - valgt for perioden 2018 - 2020

tlf.nr. 22 39 09 12 mail: edinadino@me.com

 • Lisbeth Pedersen - valgt for perioden 2019 - 2021

tlf.nr. 97-144000 mail: lp@sgs-doors.dk

 • Inge King Martyn - valgt for perioden 2019 - 2021

tlf. nr. 81 75 94 74 mail: ingekingmartyn@gmail.com

 • Betina Burmesister - valgt for perioden 2019 - 2021

tlf.nr. 21 78 48 91 mail: morburmeister@gmail.com

 • Karin Gasbjerg - valgt for perioden 2019 - 2021 kontaktperson aflastningsafdeling - tlf.nr. 97 18 73 22

Medarbejderrepræsentant:

 • Marianne Harder Mandøe, AC/Aflastning
 • Sidsel Marie Nielsen, Centerleder - tlf.nr. 99 60 37 52 / 22 67 23 90 mail: simni@ikast-brande.dk

Vedtægter

Referat fra Pårørenderådsmøde 04.02.2020

REFERAT


- Pårørenderådsmøde tirsdag 4 februar – 2020 kl. 17.00

Godkendelse af referat – Ingen kommentar.
1. Opsamling/ orientering v. Sidsel
Sidsel kommet 01.11.20 – Været med ved tilsyn – Der blev scoret godt – MEN stadig stor personalegennemstrømning.
Dødsfald i hus 2 – Håndtering af dette dødsfald, helt ok.
Der kommer en ny borger i Bo-delen fra Billund Kommune. 20 årig kørestolsbruger.
Der er pladser på Aflastning der står ledig. Venteliste på Bo-delen.
Der er 8 personer i aflastning – Der kan være 6 personer af gangen.
Der skal bookes ind til aflastning, for et kvartal af gangen.
Der er en ledig teamlederstilling i hus 3. Det er ikke opslået endnu.
Der skal tages nogle opgaver fra teamlederne, så de kun skal have lederopgaver.
Der har været meget sygdom, det har været teamleder-job, at finde sygevikarer, men det
skal være en andens job,

Regnskab: 2019: Underskud øget til 2.958 sidste år: 1.630. I TUSINDE.
Lønninger er den store post, en del af underskuddet kommer fra Aflastningen.
Stort forbrug af Nattevagter, betalingen er blevet øget for 2020.
Der er investeret i nogle faglige medarbejdere.
Der arbejdes med, at maden kommer til at koste lidt mere, da de skal til at betale det, det reelt koster.
Opsamling: Der kunne f.eks. komme skabe i fællesrum. – Der mangler plads til hjælpemidler.
Der kan flyttes rundt på skabene.
Samtykkeerklæringer skrives pr. år. – sendes ud til alle pårørende.
Marianne fra Aktivitetscentret kommer med som medarbejderrepræsentant i pårørenderådet.

2. Mad- hvor er vi nu?
Det er OK at maden bliver lidt dyrere, hvis kvaliteten også bliver bedre.
Hvert hus vil bestille individuel til hver borger.
Der bliver taget tilbud hjem fra ”Det danske Madhus”
Menukort ser godt ud – der er en del at vælge imellem også salater.
Der er framelding 4 dage før, ved ”Det danske Madhus”

3. Kolonidage – Hvor mange dage? hvad kan man opleve? Er der ingen aftenaktiviteter?
Individuelt med Koloni. Nogen kommer afsted flere dage, nogen kommer afsted på dagsture,
hvad giver mening for den enkelte borger?
Er det på grund af besparelser, eller er det fordi man ser på den enkelte borger, hvad kan den enkelte borger magte?
Er grundlaget for vurdering om Koloni mm, ud fra viden eller er det noget man tror? Der bliver sagt fra ledelsen, at det er ud fra viden om den enkelte borger, man vil gerne have en dialog med de pårørende. Der skal også være mulighed for at lave noget spontant.
En idé er, at der skal være en samtale med de pårørende, først på året, for at tage snakken om, hvad er der af ideer for den enkelte borger.

4. GDPR – Personfølsomme oplysninger. – Brande Åcenter må ikke sende mail med CPR nr. vedr. medicin m.m.

5. Evaluering af julefest: Det var en god dag, men vi kunne ikke være ude, da vejret var dårligt, så vi gik på gangen, det var lidt fyldt. Det fungerer bedre, når vi er udenfor og synger og spiller, det vil vi satse på, til næste år.Vi fortsætter med Amerikansk Lotteri og Gløgg som sædvanlig.

6. Evaluering af dialogmøde: Det var et godt møde, Politikkerne var lydhøre og der var mange Pårørende med til mødet. Der var mange gode snakke omkring tingene på Brande Åcenter.
Der arbejdes rigtig godt på Brande Åcenter, ud fra de ressourcer der er.

7. Planlægning årsmøde/valg – Indbydelse laves – Møde kl. 19.00 – På valg er: Louise, Idina og
Inge-Lise. – Bodil vil fortælle om det nye it-system Cura. – Pårørenderådets Beretning v/Louise
Fremlæggelse af Regnskab v/Bettina.

8. Billeder af personalet, både indgang + husene – Det har været på husmøde, der skal billeder op på vægen i huset, der arbejdes på, hvordan det skal foregå.

9. Hjemmesiden- vi skal kontrollere vores mailadresser mm – Der skal billeder på Hjemmesiden og oplysninger skal opdateres.

10. Årskalender/planlægning af møder mm – Se Mødeplan

11. Markedsdag – Lørdag d. 13.06.2020

12. Arbejdsdage – Lørdag d. 25.04.2020 + Lørdag d. 24.10.2020

13. Julegaven – Husene har ikke bestemt endnu, hvad de vil købe. – Hus 2 vil gerne købe et nyt spisebord – Det var måske ikke lige det vi syntes pengene skulle bruges til, men det er jo en gave, så det er op til hvert hus, hvad de køber.

14. Information når der kommer nyt personale/hvem overtager opgaverne:
Det vil der komme information om, hvordan man vil klare dette.

15. Evt.
Pårørende tager en ½ time sammen efter det ordinære møde.
Afbud til Louise 28.1
OBS HUSK Joakim spiller kl. 16 – Joakim var desværre blevet syg – Så ingen musik.


Referent Inge-Lise

Referat fra Pårørenderådsmøde 25.08.2020

REFERAT Pårørenderådsmøde d. 25 august 2020 kl. 17.00


1. Orientering ved Sidsel
Forslag om at der efterfølgende kan komme Teamleder med på skift, fra de forskellige huse. Dorthe fra AC er med denne gang.
Præsentation af Personerne, der er til møde.
Ulla Wernberg fra Kommunen er også med denne gang.
Ulla er Handicap- og psykiatrichef i Ikast/Brande Kommune.
Ulla glæder sig til samarbejdet.

Der kommer tilsyn d. 26.08.2020 – Skal tale med medarbejdere/pårørende/ledere.

Der søges ny Teamleder. – Der skal også søges ny Kontorass.

Der arbejdes med pædagogiske værktøjer.

Der arbejdes med det Sundhedsfaglige: Hygiejne/medicin mm

Aflastningen kører med fuld belægning – alle weekender – Der er både børn og voksne.

Der er planlagt kursus i law aravsel. –

Der kommer en klovn på besøg på et tidspunkt.

Der søges efter en hestevogn med rampe, så alle beboer, kan få en tur.

En idé er, at der holdes møde med pårørende, hvor der kommer en og holder foredrag om et emne vedr. vore unge mennesker.

Det ser ud til at vi får samme Budget, som sidste år. Man kan ønske at få ekstra penge til et projekt.

Sygestatistik på B.Å er faldende, men ligger stadig højt. Arbejdsmilø/Stress/Mobning – Det handler om Kulturen på stedet bl.a.
Sidsel vil arbejde på at ændre Kulturen –
Alt bygger på tillid.

2. Synlig ledelse.
Vi har manglet synlig ledelse – Mange har ikke vist hvad der skete under Corona, der bliver ikke meldt ud med hvornår der er åbnet og lukket.
Der blev ikke meldt ud med hvornår AC åbnede.

3. Corona tiden- før-under-efter og hvad ved evt. nyt udbrud.
Der er heldigvis ikke nogen der er blevet syge.
Der skal aldrig lukkes så meget ned igen, nu har vi erfaringer der siger noget andet.
Der kan altid gives lov til udendørs besøg.
Der har været store skader på det psykiske, ved at lukke ned. Beboerne blev meget
frustreret over, at der ikke måtte komme forældre.
Vi har manglet Information fra stedet. Hvad sker der, og hvad er lukket og åbnet.
Aflastningen har været lukket, det har været en hård tid, for de familier, der har aflastning.

4. Aktivitet/kvalitet i hverdagen på AC og i husene.
Der har ikke været tidspres under Corona – aktiviteterne var ikke så store i den tid.
Der var ikke hus-møder mm, så der var ro til noget andet.

5. Handleplaner/beskrivelser, hvordan bruges de?
Beskrivelserne bliver ikke brugt, der bliver ikke lavet de handleplaner der skal laves.
Nogle pårørende er godt tilfreds medens nogle andre er meget utilfreds med at man ikke følger de mål der er sat.

6. Ergoterapeut- fagligheden/undervisning i lejring og siddestilling, brug af hjælpemidler.
Bliver personalet uddannet, så de ved hvad de har at gøre med.
Nye bliver oplært, der skal samles op på, at det bliver gjort rigtig. Hvis man lærer at bruge hjælpemidlerne rigtig, så skal der ikke bruges så mange kræfter.

7. Sygepleje- fagligheden/undervisning i medicin?
Oplæring i medicin, hvad sker der hvis beboerne ikke får deres medicin? – Forståelsen for medicin er vigtig. Der er gebyr på hver forsendelse til hver mand – er det sådan det er, kan det laves om?
Kan man tænke lidt på at bestille noget mere, på samme tid.

8. Mad- hvor er vi, en snak om det at hæve prisen for nogen beboer.
Hvad koster det for hver beboer? – er der lavet nye aftaler med mad?
Der er Ikke sket noget i denne sag endnu.

9. Dage med personalemangel
Kontakt pårørende om de har mulighed for at komme, men pas på ikke at komme ud på en glidebane, det skal ikke give pårørende dårlig samvittighed.

10. Årsmøde m. valg.
Årsmøde er udsat til næste år – Marts 2021. –
På valg: Louise, Bettina, Inge-Lise.

11. Arbejdsdag 24. oktober.
Plante blomster – Vi vil gerne selv købe blomster – nogle der bedre kan holde sig. – Der kan købes potter fra Pårørenderådets konto. Sidsel vender tilbage med, om vi selv kan skaffe blomster, hvor mange penge må vi bruge?

12. Evt.
Henvendelse fra Pårørende, Kan man få lås på terrassedøre? – Er det er kun Værger, der kan få låsechip? – Vi sender et notits ud til Pårørende, omkring dette.
-
- Dorthe fra AC orienterer om, at de vil åbne op for pårørende på AC, så de kan opleve, hvad der sker på AC.
-
- VIGTIGT: - Kommunikation/Information. - MAD -
-
- Næste møde: 17. November 2020
-
- Tid kun for Pårørende

REFERAT Inge-Lise

Dialogmøde referat 07.01.2020

Referat til Sundhed og Omsorgsudvalgets dialogmøde med beboer/pårørende

 

Dato:                  7. januar 2020

Tid:                     17.00 – 19.00

Sted:                  Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 7, 7330 Brande

Deltagere:

Pårørende:

Bettina Burmeister, Connie Højbjerg og Torben Ting Madsen, Ella og Magnus Moesgaard, Inge-Lise og Vagn Pilgaard, Louise Nøbbe, Susanne og Kurt Märcher, Bodil og Ole Olesen, Jellemien Blaauw og Inge King Martyn.

Politikere:

Helle Mathiasen og Thomas Østergaard.

Psykiatri-  og Handicapafdelingen:

Karen Heebøll, På Tværs-direktør.

Brande Åcenter:

Sidsel Marie Nielsen, leder, Janne Bentzen Meinertz, teamleder, Dorte Bisgaard Tinglef, teamleder, Bodil Vilmand-Olsen, teamleder, Rita Bove, økonomisk/administrativ medarbejder og referent.

 Dagsorden:

 1. Velkomst – v/politiker Helle Mathiasen og Thomas Østergaard – Udvalget præsenterer sig

Mødet starter med velkomst ved Helle Mathiasen. Politikkerne vil lytte og tage de ønsker med tilbage, der måtte være.

Herefter en præsentation af alle deltagere.

 1. Siden sidst – og den kommende tid - orientering v/Sidsel Nielsen
 • Lederskifte – Forandringsplan
 • Kulturjustering – Fælles sprog, fælles rammer, fælles mindset
 • Trivselsundersøgelse
 • Afventer rapport fra det Socialfaglige tilsyn
 • Fag-fagligt fokus:
 • Implementering af forløb omkring Cura og Bedre mål

PowerPoint vedlægges.

Lederskifte på Brande Åcenter:

Der er valgt en intern rekruttering i Psykiatri og handicap ifm lederskifte. Dette for at undgå, at Brande Åcenter stod uden leder i en periode, samt sikre en med forforståelse for ledelsesopgaven. Herved har Brande Åcenter fået en leder, som har kendskab til tilbuddet, organisationen samt Ikast-Brande Kommune. En leder, der ved, hvad der bliver forventet at lede ind i og har sit ledelsesgrundlag på plads.

Fra pårørende side blev der stillede spørgsmål til, om der er lavet en analyse af hvorfor der så ofte er lederskifte på Brande Åcenter.

Karen Heebøll kommenter; Der er forskellige grunde til at en leder søger andre udfordringer, der er talt med den tidligere leder.

Der er forslag fra 1 hold pårørende, til at der afholdes exit interviews, når ledere   holder, da diagnosen er vigtig. Det kan godt være trættende som pårørende med de mange lederskift, der mangler kontinuitet omkring opgaver og mål.

Karen Heebøll kommenter; Det er der megen opmærksomhed på, også at der opbygges gode rammer for alle. Der var møde i Pårørende Rådet, hvor Karen og Allan Kjær Hansen, tidligere Psykiatri og Handicapchef, deltog. Her blev lederskiftet diskuteret.

Der var kommentarer omkring, at der ofte er medarbejdere der rejser og nye kommer til og derfor kan det være svært at lære medarbejderne at kende. Måske er det svært at rekruttere medarbejdere også fordi der er skiftende arbejdstider. Tilsynsrapporten fra 2018 viser, at der er stigende udskiftning af medarbejdere.

Teamleder kommenter; Det kan være svært at rekruttere medarbejdere, da vi gerne vil have kvalificerede medarbejdere der bliver, og ofte kan der blive tale om at slå stillinger op igen. Dog ansættes sundhedsfaglige elever efter endt elevtid samt vikarerne er gode til at anbefale stedet. Det opleves dog ikke, at det er de skiftende arbejdstider, der er afgørende.

På spørgsmålet om, hvordan der vægtes mellem sundhedsfaglig personale og pædagoger, svares, at det er en faglig vurdering, således at det hele menneske på Brande Åcenter kommer i centrum.

Som leder af Brande Åcenter ledes der med udgangspunkt i Byråds vision, Psykiatri og handicaps strategi og Ikast-Brandes kommunes værdiord; Ansvarlighed, tillid og dialog. Derudover, har der været en proces i lederteamet på Brande Åcenter, hvor teamleder og leder sammen har udarbejdet en forandringsplan. Forandringsplanen er ledestjernen for Brande Åcenter – en målsætning, som der tages udgangspunkt i.

Kulturjustering – fælles sprog, fælles rammer, fælles mindset:

Når der sker ændringer eller nye tiltag på Brande Åcenter er det med udgangspunkt i forandringsplanen. I december har der været afholdt 2 temadage. Det var delt op så halvdelen af medarbejderne var samlet 1 dag hver. Temaet var ’Fælles sprog, fælles rammer og fælles mindset’.

Det var nogen gode dage, der er kommet mange gode tilbagemeldinger fra medarbejderne. Der vil blive arbejdet videre med dette.

Spørgsmål fra pårørende; hvor eller hvordan kommer det borgerne til gode og om der vil komme mange kursusdage/temadag fremadrettet? Er det ikke bedre at prioritere personalets tid med borgerne, så der ikke kommer så mange dage, hvor det faste personale ikke er til stede.

Teamleder svarer; Der kommer ikke flere kursusdage omkring dette emne, men det er noget, der vil blive arbejdet videre med i dagligdagen.

Politikker svarer; Det er en forudsætning med fælles sprog og kommunikation for at ændre en kultur. Det er godt at starte op med temadage, det kan få tingene til at rykke.

Trivselsundersøgelsen:

Personalet på Brande Åcenter har i efteråret 2019 udfyldt en trivsels- og ledervurdering. der er kommet en tilbagemelding, som der bliver lavet handleplan ud fra.

Der skal bl.a. være fokus på medarbejdernes oplevelse af ikke at have nok tid til deres opgaver, og hvordan det stemmer overens med bestillers mål for hver borger.

Pårørende efterspørger adgang til resultatet. Dette er ikke muligt, da det er et arbejdsredskab for Brande Åcenter internt.

Socialfaglig tilsyn:

Der var tilsyn d. 29. nov. 2019. Det var dejligt, at der var så mange pårørende, som var mødt op og gav deres besyv med. Det var en umiddelbart positiv oplevelse at have tilsynet på besøg.

Rapporten kommer midt i januar og så er der 14 dage til at give svar herpå.

Rapporten kommer på hjemmesiden.

Fag-fagligt fokus:

Bodil Vilmand-Olsen fortæller om det nye dokumentationssystem Cura, som skal implementeres i løbet af foråret 2020. Alle medarbejdere på Brande Åcenter får undervisning i det nye system, også vikarerne. Der er lavet en implementeringsplan. det samme gør sig gældende for implementering af ’Bedre Mål’ – Bestiller og udføres håndtering af borgernes mål.

Dorte Bisgaard Tinglef og Bodil Vilmand-Olsen fortæller om Fælles Faglig Platform – organisering af tværfaglige grupper på Brande Åcenter, som tager udgangspunkt i KRAP, Neuropædagogik og sansestimulation/sanseintegration. Grupperne mødes ca. hver 4 uge. Det der arbejdes med/besluttes på møderne tages videre i de enkelte afdelinger/huse, hvor det implementeres i arbejdet med den enkelte borger.

Sundhedsfaglig tilsyn: Anne Karina Skovgaard Lauritsen, sygeplejerske, er en stor andel af dette arbejde sammen med teamleder Karin Klaris. Der udarbejdes instrukser i forhold til håndtering af medicin.

Anna Karina indgår ligeledes i et tværfagligt samarbejde i Psykiatri og handicap vedr. sundhedsfagligt tilsyn. Her samarbejdes der og spares i forhold til opgaver, instrukser, videreformidling mm.

Hvis/når vi får sundhedsfagligt tilsyn bliver pårørende ikke inviteret med, tilsynet kommer uanmeldt.

 1. Opfølgning på Dialogbaserede aftaler for 2019/20
 • Sundhed
 • Fællesskab og inklusion
 • Helhedsorienteret indsats
 • Høj faglighed

I løbet af slut januar, februar skal Sidsel rundt på alle afdelingerne og fortælle om byrådets vision, Psykiatri og handicaps strategi – de 4 pejlemærker, Brande Åcenters forandringsplan og sundhedsprofilen, som skal udarbejdes.

Sundhed:

Sundhedsprofil; Der skal udarbejdes en profil, som tager udgangspunkt i det dobbelte KRAM, og som skal beskrive såvel den fysiske og mentale sundhed for borgere og medarbejdere.

Sundhedsfremme; Der har været fokus på Dysfagi (problemer med at spise, drikke og synke). Det er et mål, som vi har opfyldt. Resultatet er færre indlæggelser pga. fejlsynkning og efterfølgende lungebetændelse.

Pårørende kommentar; Det er rigtig godt med gele-mad fra Madjyden, men der er ønske om flere grøntsager sammen med den almindelige mad, som da borgerne købte ved Ørbæklund.

Teamleder svarer; Det er ved at blive undersøgt, om der kan/skal købes mad fra andre /flere leverandører.

Pårørende kommenter; Med hensyn til omsorg for medarbejderne, er de så tilbudt at få influenza vaccination?

Karen Heebøl svarer; Dette har være oppe og vende, men er blevet afvist via MED-systemet.

Der orienteres om, at fra 1. maj er alle arbejdspladserne (arbejdstid og arbejdssted) i Ikast-Brande Kommune røgfri. Medarbejderne tilbydes rygestopkurser.

Høj faglighed:

På Brande Åcenter arbejdes der med udvikling af høj faglighed ved;

 • temadagene – fælles sprog, fælles rammer, fælles mindset
 • at tage fat i det hjul, der hedder samarbejde, hvor feed-back er vigtig
 • at bruge KRAP i forhold til MUSamtaler – Udviklet af teamledelsen på Brande Åcenter
 • teamlederne har deltaget på Psykiatri og handicap områdets fælles teamlederuddannelse

Teamledelsen har udarbejdet en uddannelses- og kompetenceplan(strategi) - hvad er det vi gerne vil arbejde med og hvilke uddannelser skal medarbejderne have f.eks. Low-arousal mv.

Helhedsorienteret indsats:

Der er fokus på at samarbejde internt, eksternt, med sagsbehandlere og pårørende for at skabe det bedste udgangspunkt for borgerne på Brande Åcenter.

Fællesskab og inklusion:

Målet for Brande Åcenter er at åbne udenoms arealerne for andre mennesker, som kan have glæde af det. I forhold til frivillighed fortæller de pårørende, at de har gjort en stor indsats for at få frivillige på Brande Åcenter. Følgende tiltag og tanker kommer fra de pårørende;

 • Der er et samarbejde i gang med børnehaven og der er aftale med et kor og musikskolen
 • Der er arrangeret en koncert i multisalen for alle borgerne og deres pårørende d. 4.2.20
 • Da der var frivillighedsbørs var der en ung mand, som ville komme og cykle med borgerne og en yoga-gruppe der ville låne lokaler. Der er dog ikke kommet noget ud af dette
 • Et forældrepar betragter sig som frivillig, når de kommer en gang om ugen og besøger deres pårørende. De oplever, at de overtager deres pårørende og det skaber overskud til personalet. Det kan andre frivillige ikke gøre, da det kræver en grundlæggende kendskab til borgeren. Forældreparret har ligeledes haft børnebørn med, som har skab glæde og leg med andre borgere.
 • Det er ikke så nemt med frivillige til at tage sig af borgerne. Men det kunne være godt med frivillige, der kom og hjalp til med andre ting f.eks. udendørs.
 • Der har igennem mange år været drøftet frivillighed. Det har haft sine udfordringer. Når vi i pårørenderådet søger midler, har det ikke været så nemt. I dag skal man søge midler sammen med nogen, som ikke er ligesom borgergruppen her.
 1. Øvrige aktuelle punkter

Der spørges af pårørende; De opgaver/kurser m.m. vi har hørt om, som kræver tid og ressourcer, bliver der tilført yderligere ressourcer til for, at der bliver tid til at få det implementeret eller bliver vikarerne i stedet benyttet? Er der tid til kerneopgaven med alle de tiltag?

Der svares fra politikkerne, at de ikke har penge med, at de er her for at lytte og skabe dialog. De ved, at der sættes meget fokus på kerneopgaven.

Janne Bentzen Meinertz svarer: Jeg er forholdsvis ny, og er kommet fra et sted, hvor vi har arbejdet med de tiltag, som vi har i gang her. For at løse kerneopgaven er vi nød til at have fokus på disse tiltag. Det kræver viden og kompetence for at løse kerneopgaven med borgeren.

Der tales om såvel frustrationer og tilfredshed i blandt de pårørende i forhold til konkrete og personlige oplevelser på Brande Åcenter.

Der er en opfordring fra politikkerne om at bakke op om ledelsen.

Intet

Afslutningsvis:

De pårørende tilkendegiver et ønske om et dialogmøde med politikkerne i 2020.

Thomas Østergaard takker for drøftelserne og finder det befriende at komme et sted, hvor tanker kan siges højt. Han takker for såvel de negative som de positive tilkendegivelser.

Pårørenderådets aktivitetskalender 2020

Der er følgende møder og arrangementer med pårørende i 2020:

4. februar 2020 Pårørenderåd kl. 17.00

1. april 2020 Årsmøde kl. 19.00 - 21.00. Aflyst

25. april 2020 Arbejdsdag kl. 09.00-12.00. Aflyst

10. juni 2020 Pårørenderåd kl. 17.00 - bl.a. planlægning af Brande Å Camp. Aflyst

13. juni 2020 Bagagerumsmarked kl. 10.00-13.00. Aflyst

25. august 2020 Pårørenderåd kl. 17.00

11. september til 12. september 2020 Brande Å Camp

24. oktober 2020 Arbejdsdag kl. 09.00 - 12.00

8. oktober 2020 Dialogmøde 17.00 - 19.00

17. november 2020 Pårørenderåd kl. 17.00 - bl.a. planlægning af julefest.

13. december 2020 Julehygge kl, 15.00-17.00

Øvrige arrangementer:

18. marts 2020 Kulturfestival i Skjern kl. 09.30 - 14.00. Aflyst

13. maj 2020 Sansefestival på Brande Åcenter. Aflyst

11. december 2020 kl. 10-11 julegudstjeneste i Multisalen på Brande Åcenter