Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Målgruppe

Voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ofte med særlige behov eller specielle handicaps. Borgere med senhjerneskade, sidestillet med ovenstående.

Beboere på Brande Åcenter

Særlige behov kan være specielle handicaps så som:

  • Autisme
  • Spielmeyer Vogt
  • Cornelia de Lange
  • Downs syndrom
  • M.fl.

Mange af borgerne har mere end én diagnose, hvilket betyder, at der kan være behov for hjælpemidler (Walker, formstøbt kørestol, badebåre og lift), på grund af f.eks.:

  • Scoliose
  • Epilepsi
  • Spastisk lammelse


De fleste af borgerne har ikke et verbalt sprog, hvilket gør, at medarbejdere har fokus på og ekspertise i, at kommunikere med borgene via nonverbale metoder.

Lovgrundlag

Brande Åcenter er et bo-, aflastnings- og aktivitetsstilbud, hvor boligerne er efter Almenboliglovens §105 og støtten gives ud fra Servicelovens §85. Aktiviteter gives i vores Samværs- og aktivitetstilbud efter §104. Aflastning gives ud fra Servicelovens §84.
 
  Se paragrafferne

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk