Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om Brande Åcenter

Brande Åcenter er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med plads til 32 borgere i bo-enheden og 25 borgere i aktivitetstilbuddet. Vores aflastning rummer 6 aflastningsværelser. I aflastningen modtager vi unge i alderen 12-17 år, samt voksne fra 18 år. Ydelsen i aflastningen gives efter Serviceloven § 84.

Velkommen på Brande ÅcenterBrande Åcenter blevet bygget af Ringkøbing Amt i 2006 og blev efter kommunesammenlægningen i 2007 overdraget til Ikast-Brande Kommune.

Aflastningen er opstartet som selvstændig enhed i 2018 og består 6 selvstændige værelser, med fællesrum.

Aflastningen ligger som en selvstændig enhed, under samme tag som aktivitetstilbuddet. Der er derfor mulighed for at bruge alle faciliteterne der.

Se mere i vores brochure om aflastningen her:  brochure

 

 

 

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk