Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Medarbejderstab

Medarbejderne på Brande Åcenter arbejder tværfagligt og består af faggrupperne Pædagoger, Sundhedsfaglige medarbejdere, Sygeplejerske, Ergoterapeuter, Omsorgsmedhjælpere, samt teknisk og administrative medarbejdere. Medarbejderne arbejder i teams, derved sikrer vi rum til faglig udvikling gennem sparring og refleksion.

Beboer og medarbejder malerVi har ansat en sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for medicin samt bl.a. vejledning og undervisning af øvrige medarbejdere i borgernes sundhedsfremmende og eventuelle plejebehov.

Der for uden har vi ansat en ergoterapeut i konsultativ funktion, hvis opgaver bl.a. består i at håndtere de hjælpemidler der er på Brande Åcenter, vejlede i forflytninger og forflytnigsbeskrivelser, samt understøtte arbejdet med hensyn til sansemotoriske opgaver.

I administrationen varetages alt det administrative og opgaverne omkring økonomi. De mere praktiske opgaver i bygningerne og udendørs varetages af vores pedel og pedelmedhjælper.

Vi har en serviceassistent ansat, som sørger for rengøring i vores fælles arealer, derudover har vi rengøringfirma til at rengøre borgernes lejligheder mv.
  
Alt i alt er der ca. 115 fastansatte medarbejder på Brande Åcenter.

 

 

 

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk