Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny medarbejder

På Brande Åcenter vægter vi kerneopgaven og de 3 værdiord højt. Vi har en forventning om, at alle medarbejdere er tro mod vores værdier og arbejder mod at Brande Åcenter fortsat skal være et højt specialiseret bosted.

Du kan være ny medarbejder:

Hvis du har:

 • Refleksion som et naturligt arbejdsredskab
 • Lyst, energi og ideer til at gøre livet for vores borgere udviklende og indholdsrig med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og ressourcer
 • En anerkendende tilgang til andre mennesker
 • Empati for den enkelte borger og dennes netværk
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt felt, hvor pædagogik og omsorg går hånd i hånd
 • Forståelse for at se / fejre de små succeser
 • En psykisk robusthed
 • Og kan forholde dig til Ikast-Brande Kommunes værdigrundlag: dialog - tillid - ansvarlighed
 • Kørekort


Så tilbyder vi:

 • Kollegaer med engagement, vilje og gejst
 • Kontinuerlig supervision og faglig udvikling
 • Fantastiske fysiske rammer

 

Arbejdstider: 

Pædagogisk- og sundhedsfaglige medarbejdere arbejder på skiftende dag og aftenvagter  samt har weekendvagter hver anden weekend. Derudover er der faste nattevagter,

Administrativt og teknisk personale arbejder som udgangspunkt i dagtimerne. 

 

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk