Gå til hovedindhold

Værdier og kerneopgave

På Brande Åcenter har vi beskrevet både kerneopgave og værdier.

Vores intention hermed er, at bruge kerneopgaven og værdierne, til at samstemme vores organisation og støtte op omkring fælles fortolkninger og forståelser her for.

Kerneopgave:
I 2016 blev kerneopgaven for voksne med udviklingshæmning i Ikast Brande kommune udarbejdet og fik ordlyden;

"Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale"

På Brande Åcenter ser vi kerneopgaven, som det vi er sat i verden for. Det er vores daglige fokus.

Vi lægger vægt på, at vores borgere oplever tryghed, mening og trivsel i deres hverdag og vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov og udviklingsniveau.

Værdier:
Fundamentet i Ikast-Brande Kommune er bygget op om 3 værdiord:

Dialog, tillid, ansvarlighed. Læs mere på Ikast-Brandes hjemmeside.

Det betyder på Brande Åcenter:

Dialog

At vi er ligeværdige i samtaler og vi ser dialog som en mulighed for, at undersøge, udforske og udfordre de situationer vi indgår i. Vi sikrer en god tone, respekt og ordentlighed i dialogen med hinanden. Vi lytter og kommunikerer åbent og gennem dialogen sikrer vi en fælles forståelse.

Tillid

At vi har positive forventninger til andres intentioner og handlinger og vi ser tillid som bindemiddel, som sikre smidighed i opgaveløsningen og fleksibilitet. Vi viser andre tillid - og opfører os på en måde, så andre får tillid til os. Kun gennem tillid kan vi skabe et godt arbejdsklima og levere faglighed.

Ansvarlighed

At vi vedkender os et personligt ansvar - både i forhold til opgaver og i samarbejdet med andre mennesker. Vi tager ansvar for at løse egne opgaver og søger støtte, hvis vi ikke føler os faglig kompetente eller rustet til at løse en given opgave. Vi tager initiativ og udviser engagement, både i forhold til andre mennesker og i forhold til egne og fælles opgaver.

Vi forventer af hinanden, at værdierne kommer til udtryk i den måde, vi er sammen på, uanset om det er i samværet med borgere, pårørende, kollegaer, samarbejdspartnere eller andre.