Gå til hovedindhold

Pædagogik

På Brande Åcenter arbejder vi med en anerkendende tilgang til hinanden - både i samværet med borgere, kollegaer, pårørende og samarbejdspartnere.

Vores faglige fundament er bygget op omkring tilgange, som vi har erfaret at vores borgere profiterer af.

Fælles faglige platforme:

Vi har valgt at have faglige grupper på tværs af husene. Dette mener vi giver en faglig refleksion og sparring mellem medarbejdere, der ikke nødvendigvis mødes i det daglige. Følgende fælles faglige platforme er etableret:

  • KRAP
  • Neuropædagogik/sanser
  • Strukturpædagogik og kommunikation (start september 2020)

Målet med de fælles faglige platforme samt deres faglige fokus og interessefelt er beskrevet nedenfor:

1. KRAP

Støtte til tilrettelæggelse af faglig praksis samt i at udarbejde metode- og handleplaner, (indsats mål) der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
Ensartethed i den pædagogiske tilgang ift. til den enkelte borger, således der er kontinuitet i faglig praksis
Fortsat udvikling og implementering af KRAP-skemaer

2. Neuropædagogik og sanse-stimulation/integration

Den neuro-pædagogiske tankegang bidrager til en praksis, hvor borgerne imødekommes i forhold til den enkelte borgers kognitive ressource
Neuro-pædagogikken bidrager til udvikling af den faglige praksis på Brande Åcenter
Opfølgning på sammenhæng mellem neuro-pædagogiske profiler, den enkelte borgers ressourcer og fokus i metode - og handleplaner
Afdække kognitive ressourcer hos de borgere, hvor det er aktuelt for derved at tilrettelægge individuelle strategier i faglig praksis
Sansestimuleringen på BÅC er betydningsfuldt, da arbejdet med sanser bidrager til den enkelte borgers mulighed for at opleve meningsfuld respons fra egen krop (motorisk, perceptuel, indlærings- og adfærdsmæssigt)
Påvirkningen af sanser i passende doser medfører, at den der bliver stimuleret opnår en bedre mulighed for sanseintegration
At medarbejderne bliver dygtigere til gennem vidensinformeret praksis at vurdere den enkelte borgers behov for sansestimuli

3. Strukturpædagogik og kommunikation

Grundet borgernes kognitive niveau samt eksekutive funktioner arbejdes der i gruppen med strukturpædagogik, dagsrytmer og metodeplaner for at sikre struktur og høj genkendelighed
Valg af kommunikations former der bidrager til en praksis, hvor borgerne imødekommes på den enkelte borgers kognitive ressourcer
Arbejdet med kommunikation bidrager til udvikling af den faglige praksis på Brande Åcenter.