Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brande Åcenter

Lige i udkanten af Brande by skaber skønne naturomgivelser, sammen med et moderne byggeri, rammen for Brande Åcenter. Vi er et bo- aflastning- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller voksne med senhjerneskade, som sidestilles med ovenstående. I vores aflastningstilbud modtager vi unge og voksne indenfor samme målgruppe fra 12 år.

Brande Åcenter_Forside

På Brande Åcenter arbejder vi for, at borgerne oplever et værdigt liv, høj livskvalitet og muligheden for at modtage den nødvendige vejledning, støtte og hjælp til at blive forstået og mestre mest muligt selv.

 

 

 

 

 

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk