Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdier og kerneopgave

På Brande Åcenter har vi beskrevet både kerneopgave og værdier. Vores intention hermed er, at bruge kerneopgaven og værdierne, til at samstemme vores organisation og støtte op omkring fælles fortolkninger og forståelser her for.

Kerneopgave:

I 2016 blev kerneopgaven for voksne med udviklingshæmning i Ikast Brande kommune udarbejdet og fik ordlyden;

"Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale"

På Brande Åcenter ser vi kerneopgaven, som den overordnede opgave, som altid skal give værdi for vores borgere.

Vi lægger vægt på at vores borgere oplever tryghed, mening og trivlsel i deres hverdag og vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov og udviklingsniveau.

Værdier:

Værdier er noget vi alle sammen har og vi lever vores liv på grundlag af værdier.
Værdier er dine holdninger og handlingers grundsten som menneske.
Holdninger dannes på grundlag af dine værdier og ligger til grund for din adfærd.
Hvordan du forholder dig til andre mennesker, hænger derfor sammen med dine værdier.

Alle medarbejdere der er ansat i Ikast-Brande kommune, er forpligtet til at følge det overordnede personalepolitiske værdigrundlag, som bygger på 3 værdier:

 

Dialog

Det betyder at vi er ligeværdige i samtaler og vi ser dialog som en mulighed for, at undersøge, udforske og udfordre de situationer vi indgår i. Vi sikrer en god tone, respekt og ordentlighed i dialogen med hinanden. Vi lytter og kommunikerer åbent og gennem dialogen sikrer vi en fælles forståelse.

 

Tillid

Det betyder at vi har positive forventninger til andres intentioner og handlinger og vi ser tillid som bindemiddel, som sikre smidighed i opgaveløsningen og fleksibilitet. Vi viser andre tillid - og opfører os på en måde, så andre får tillid til os. Kun gennem tillid kan vi skabe et godt arbejdsklima og leverer et fagligt godt stykke arbejde.

 

Ansvarlighed

Det betyder, at vi vedkender os et personligt ansvar - både i forhold til opgaver og i samarbejdet med andre mennesker. Vi tager ansvar for at løse egne opgaver så godt som man kan og at søger støtte, hvis man ikke føler sig kompetent eller rustet til at løse en given opgave. Det betyder også at vi tager initiativ og udviser engagement, både i forhold til andre mennesker og i forhold til egne og fælles opgaver.

På Brande Åcenter forventer vi derfor af hinanden, at værdierne kommer til udtryk i den måde vi er sammen på, uanset om det er i samværet med borgere, pårørende, kollegaer, samarbejdspartnere eller andre.
   
 

Læs mere på Ikast-Brandes hjemmeside

 

 

 

 

 

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk