Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogik

På Brande Åcenter arbejder vi med en anerkendende tilgang til hinanden - både i samværet med borgere, kollegaer, pårørende og samarbejdspartnere. Det fælles udgangspunkt for vores faglige praksis er KRAP og Neuropædagogik. Desuden arbejder vi med "Fælles Faglig Platform".

Fælles Faglig Platform (FFP)

På Brande Åcenter arbejder vi i faglige fællesskaber, som vi kalder for "Fælles Faglig Platform". Vores målsætning for arbejdet i fællesskaberne er at;

 • Bidrage til udvikling af faglig praksis.
 • Informerer, samt understøtte implementering af tiltag.
 • Arbejde systematisk med indsamling af viden om praksis.

De tre faglige fællesskaber, med hver deres formål og-/eller målsætning:


KRAP og kommunikation

 • Støtte til tilrettelæggelse af faglig praksis, samt i at udarbejde metode- og handleplaner, (indsats mål) der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer.
 • Ensartethed i den pædagogiske tilgang ifh til den enkelte borger, således der er kontinuitet i faglig  praksis.
 • Fortsat udvikling og impelmentering af KRAP-skemaer
 • Valg af kommunikations form der bidrager til en praksis, hvor borgerne imødekommes på den enkelte borgers kognitive ressourcer.
 • Arbejdet med kommunikation bidrager til udvikling af den faglige praksis på Brande Åcenter.
 • Øge medarbejdernes kompetencer i forhold til håndtering af dokumentation og evaluering

Neuropædagogik og sansestimulation / Sanseintegration

 • Den neuro-pædagogiske tankegang bidrager til en praksis, hvor
  borgerne imødekommes i forhold til den enkelte borgers kognitive ressource.
 • Neuro-pædagogikken bidrager til udvikling af den faglige praksis på Brande Åcenter
 • Opfølgning på sammenhæng mellem neuro-pædagogiske profiler, den enkelte borgers ressourcer og fokus i metode - og handleplaner.
 • Afdække kognitive ressourcer hos de borgere hvor det er aktuelt, for derved at tilrettelægge individuelle strategier i faglig praksis
 • Sansestimuleringen på BÅC er betydningsfuldt, da arbejdet med sanser bidrager til den enkelte borgers mulighed for at opleve meningsfuld respons fra egen krop (motorisk, perceptuel, indlærings- og adfærdsmæssigt).
 • Påvirkningen af sanser i passende doser, medfører, at den der bliver stimuleret, opnår en bedre mulighed for sanseintegration.
 • At medarbejderne bliver dygtigere til, gennem vidensinformeret praksis, at vurdere den enkelte borgers behov for sansestimuli.

Sundhedsfremme

 • Fokus på borgernes mentale og fysiske velvære og livskvalitet via indhentning af
  viden om og belysning af forskellige former for sundhedsfremmende aktiviteter og indgangsvinkler.
 • Fokus på kost:
  • Dysfagi
  • Mundmotorisk screening.
  • Individuelt tilberedt mad.
  • Allergi
  • Ernæring til småtspisende
  • Sanseoplevelse
 

 

 

 

 

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk