Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny medarbejder

Brande Åcenter vil opleves som en attraktiv arbejdsplads. Derfor indretter vi arbejdspladsen på en måde så det både er rart og trygt at udføre sit arbejde. Vi forholder os til hinanden, vidensdeler og drager omsorg for hinanden.

 Ny medarbejder?

Hvis du har:

 • Refleksion som et naturligt arbejdsredskab.
 • Lyst, energi og ideer til at gøre livet for vores beboere udviklende og indholdsrig med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og ressourcer.
 • En anerkendende tilgang til andre mennesker.
 • Empati for den enkelte beboer eller bruger og dennes netværk.
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt felt, hvor pædagogik og omsorg går hånd i hånd.
 • Forståelse for at se / fejre de små succeser.
 • En psykisk robusthed.
 • Og kan forholde dig til Ikast-Brande Kommunes værdigrundlag: dialog - tillid - ansvarlighed.


Så tilbyder vi:

 • Kollegaer med engagement, vilje og gejst.
 • Kontinuerlig supervision og faglig udvikling. 
 • Fantastiske fysiske rammer.


Arbejdstidens ligger for administrativt og teknisk personale indenfor almindelig arbejdstid. Pædagogisk- og sundhedsfaglige medarbejdere, skal være indstillet på skiftende dag og aftenvagter eller fast nattevagt, samt weekendvagter hver anden weekend. Det kræves endvidere at pædagogisk- og sundhedsfaglige medarbejdere har kørekort.

 

 

Brande Åcenter
Ny Sandfeldvej 7-9  -  7330 Brande
Tlf.: 99 60 37 50  - brandeaacenter@ikast-brande.dk